Spisové služby

Naše komerční spisovna se profesionálně postará o vaše dokumenty – ať už je potřeba je archivovat, oskenovat, zaindexovat či skartovat. Dokumenty sami vyzvedneme a po skončení práce vám je zase přivezeme na určené místo.

Bezpečnost dat v komerční spisovně je po celou dobu procesu pečlivě zajištěna a všichni naši pracovníci jsou vázáni smlouvu o mlčenlivosti. K archivaci je možné si rovnou objednat také dodávku a instalaci programového a technického vybavení pro komplexní systém pro správu archivu.

Naše Spisové Služby

  • Archivace dokumentů včetně vzácných archiválií
  • Skenování dokumentů včetně vzácných archiválií
  • Skartace dokumentů
  • Dodávka komplexního systému digitálního archivu ELOenterprise pro správu dokumentace, dat a informací.
  • Provedení procesní analýzy, identifikace všech důležitých prvků, jejich vzájemných vztahů a typů datových objektů.
  • Provedení analýzy IT prostředí, rozbor stávajícího HW, SW a bezpečnostních standardů.